נדל״ן

עיקר עיסוקה של קבוצת ארלדן הינו נדל"ן. הקבוצה מחזיקה נכסי נדל"ן בישראל, גרמניה וארה"ב. בישראל, הקבוצה מחזיקה כיום בקרקעות בירושלים ובטבריה וחלקים מבנייני משרדים בירושלים ובתל אביב. בגרמניה מחזיקה הקבוצה ב-11 נכסים שונים מפוזרים גיאוגרפית, ובהם נכסים המשמשים לצרכי לוגיסטיקה, משרדים ומגורים. בשנת 2011 החלה כניסת הקבוצה לשוק האמריקאי כחלק מגיוון תיק ההשקעות שלה. בין החזקות הקבוצה בארה"ב ניתן למנות מגורי סטודנדטים, בתי מגורים, בנייני משרדים וכן נכסים מסחריים.

ישראל
בשנים האחרונות, כחלק מאסטרטגיית ההשקעה שלה, מימשה הקבוצה נכסים מרכזיים בארץ והסיטה חלק גדול ממקורותיה...
קרא עוד
ארה״ב
בשנת 2011 החלה כניסת הקבוצה לשוק האמריקאי כחלק מגיוון תיק ההשקעות שלה. בין החזקות הקבוצה בארה"ב... .
קרא עוד
גרמניה
החל משנת 2007, ארלדן גרופ נכנסה לשוק הנדל"ן הגרמני, ורכשה מאז כ-11 נכסים ברחבי גרמניה...
קרא עוד